Våre områder: Oslo - Vestfold og Telemark - Viken
+47 40 61 63 65
post@friskerom.no

Radon på arbeidsplasser

HjemRadon på arbeidsplasser

Radon i arbeidsmiljø (Arbeidstilsynet)

Les mer

Måling av radon med sporfilm (Anbefalt)

Bestill her

Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager

Les mer

Radon på arbeidsplasser

Arbeidsgiver har plikt til å vurdere radonnivået på arbeidsplasser og i arbeidslokaler til vern for arbeidstakere mot radoneksponering.

Radon omfattes av arbeidsmiljølovens generelle krav til arbeidsmiljøet, § 4-1: Arbeidsmiljøet i en virksomhet skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.

Arbeidsgiver har plikt til å kartlegge, vurdere risikoforholdene, utarbeide planer og iverksette tiltak for å sikre at lovens krav overholdes, og arbeidslokaler skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser får tilfredsstillende beskyttelse mot stråling.

Friske Rom bistår bedrifter, arbeidsgivere og utleiere med gjennomføring av radon måleprosjekter. Basert på måleresultatene kan det eventuelt etableres planer for radonreduserende tiltak som etter-kontrolleres og dokumenteres som en del av internkontrollforskriften.

Arbeidsgivers plikt

Plikten inkluderer kartlegging, vudrering og tiltak mot radon.

Helserisiko

Radon er den viktigste årskaen til lungekreft etter røyking.

Gi informasjon

Arbeidgiver plikter å informere om radonnivåer.

Oppfølging

Arbeidstakere skal følges opp når risikoforholdet tilsier det.

Arbeidsgivers plikt

Arbeidsgiver har ansvar for et forsvarlig arbeidsmiljø og at arbeidstakerne er vernet mot radoneksponering. Arbeidsgiver må vurdere risikoen og ha kjennskap til radonnivået i lokaler og områder hvor ansatte oppholder seg og ha kunnskap om hvordan radon kan påvirke ansattes helse og ved behov utarbeide og iverksette tiltak for å redusere risikoen.  Radon er ioniserende stråling og regelverket for ioniserende stråling gjelder derfor også for radon.

Lekkasjepunkter (tilførsel) av radon samt type ventilasjon som er installert vil begge være elementer som påvirker radonkonsentrasjonen på en arbeidsplass. Her vil det være viktig å avdekke radoneksponering i arbeidstid som ofte sammenfaller med eventuelle tidsstyrte ventilasjonsanlegg.

Når det gjelder gruver og andre underjordiske arbeidsplasser, kan disse kan ha spesielle utfordringer fordi bearbeiding av masser og tilsig av grunnvann lettere vil frigjøre radongass Les mer om dette på Arbeidsdirektoratets nettsider eller last ned pdf-dokumentet som ligger i venstre kolonne.

For å vurdere om arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig med hensyn til radon, kan arbeidsgiver bruke de tiltaks- og grenseverdiene som Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler.

  • Tiltaksgrense på 100 Bq/m3.
  • Grenseverdi på 200 Bq/m3 som ikke skal overskrides.
  • Så lave nivåer som mulig – tiltak kan også være aktuelt under tiltaksgrensen.

Om det avdekkes forhøyede radonnivåer, bør ansatte aktivt informeres og holde oppdatert med videre prosess. Her kan det vurderes om bedriftshelsetjenesten kan bidra i prosessen.

Trinn-1-illustrasjon-1_1000x563

Helseundersøkelse og oppfølging

Ifølge Arbeidsdirektoratet bør arbeidsgiveren gi tilbud om egnet helseundersøkelse dersom arbeidstakere kan bli eksponert for radon.  Det er definert spesifikke krav hvor arbeidstaker har krav på slike helseundersøkelser. Avhengig av risikoforholdene skal arbeidsgiver sørge for fullgod helseovervåkning og egnet helseundersøkelse av arbeidstakere skal alltid gjennomføres i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid når arbeidstakerne utsettes for ioniserende stråling over et gitt nivå.

Dette nettstedet benytter cookies (også betegnet som informasjonskapsler) som kan brukes av oss og våre partnere til å huske innstillingene dine, til statistikk og til å vise målrettede annonser til deg. - Les mer her.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close