Sveitsiske forskere mener det ikke lenger bør være tvil om at radon også øker risikoen for dødelig hudkreft. I Norge er det anslått at radon fra før er medvirkende årsak til 300 lungekreft-dødsfall hvert år.

Norge og Sveits er blant landene i verden med aller flest tilfeller av hudkreft per innbygger. Forskerne i Sveits har undersøkt 1900 hudkreft-dødsfall (malignt melanom) i landet over en periode på åtte år.

De sammenstilte dødsfallene med hvor folk bodde, hva slags hus de bodde i og radonnivået i det aktuelle området.

Farligst for unge personer

– Studien vår viser at når radon brytes ned, så er det farlig både for lungevevet og for huden. Dette siste er knapt blitt forsket på tidligere, sier Martin Rööslo, professor i miljøepidemiologi ved det sveitsiske helseinstituttet TPH i en pressemelding.

For en person på 30 år øker den relative risikoen for hudkreft med rundt 50 prosent for hver 100 Bq/m³ (becquerel per kubikkmeter) økning i radon i boligen, fant de sveitsiske forskerne. For en person på 60 år er risikoøkningen betydelig lavere, bare 16 prosent.

– Desto yngre en person er, desto mer øker risikoen for hudkreft fra radon, forklarer Rööslo.

Undersøkte alle sveitsere
Studien av sammenhengen mellom radon og hudkreft er basert på tall for hele befolkningen i Sveits. Det er en langtidsstudie som har med effekten av radon på samtlige boliger i landet. Fordi det i Sveits – akkurat som i Norge – er store variasjoner i radonnivået på ulike steder, har det vært mulig for forskerne å si noe nokså sikkert om hvordan mengden radon påvirker risikoen for dødelig hudkreft.

– Vurderer studien
Den nye kunnskapen fra de sveitsiske forskerne står i motsetning til hva som i dag opplyses på nettsidene til Statens strålevern. Der står det at stråling fra radon ikke trenger gjennom hudoverflaten og at faren for at radon skal føre til andre kreftformer enn lungekreft kan neglisjeres.

– Vi sitter nå og ser på denne nye sveitsiske studien, sier Ingvild Finne, seniorrådgiver i Statens strålevern.

– Vi er ennå ikke der at vi sikkert kan slå fast at det er en sammenheng mellom radon og hudkreft. For å kunne si noe mer sikkert, behøver vi flere studier. Men dette er helt klart noe vi følger med på, sier Finne.

Som legger til at Strålevernet nå vurderer å endre teksten på nettsiden sin.

 

Kilde: forskning.no