Våre områder: Oslo - Vestfold og Telemark - Viken
+47 40 61 63 65
post@friskerom.no

Radon i kommuner

HjemRadon i kommuner

Veileder i tilsyn med radon

Les mer

Måleprosedyre for radon i bolig

Les mer

Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager

Les mer

Radon i kommuner

Strålevernforskriften stiller klare krav til radonnivåer i skoler, barnehager og kommunale utleieboliger. I praksis må kommuner måle radon og iverksette nødvendige radonreduserende tiltak for de skoler, barnehager og utleieboliger som er lagt inn under kommunens forvaltnings- /oppsynsansvar. Kravene trådte i kraft 1.1.2014.

Friske Rom er en profesjonell totalleverandør av radontjenester til kommunal sektor. Vi vet det er mange kommuner som fortsatt har en jobb foran seg mht. kravene til radon. Det viktigste er at man kommer i gang med en plan som kan følges opp.

Friske Rom hjelper kommuner med radonprosjekter herunder etablering og gjennomføring av planer samt oppdatering og vedlikehold av dokumentasjon (FDV). Vi legger vekt på at alle ledd i prosessene skal kunne dokumenteres riktig i forhold til krav fra det offentlige. Med flere kommuner på vår referanse liste sikres du «Best Practice» for din kommune.

Tilsynsmyndighet

Kommuner har ansvar til å føre tilsyn med radon i skoler, barnehager og utleieboliger.

Arealplanlegging

Kommuner må ta hensyn til radon i kommune- og reguleringsplanleggingen.

Informasjon

Kommuner bør ta en sentral rolle i å informere sine egne innbyggere f.eks. via egne nettsider.

Offentlig innsyn

Radonoversikter som kommuner besitter kan være gjenstand for krav om innsyn.

Radon i kommuner

Last ned brosjyre

Radonmåling i formålsbygg

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i skoler, barnehager og utleieboliger. Derfor må kommuner gjennomføre radonmåling. Friske Rom hjelper kommuner med strukturert gjennomføring av radon måleprosjekter slik at de de prosedyrer og krav som stilles av Direktioratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) tilfredsstilles.

Friske Rom har lang fartstid og erfaring med organisering og gjennomføring av måleprosjekter i kommuner. Vi etablerer planer, koordineringer med kommunes driftsoperatører og sørger for forskriftsmessige gjennomføring. Resultatrapporter oppdateres i kommunes FDV-system.

Radonmålingene kan måtte utføres i opp til 2 trinn. Ved trinn 1 (undersøkende målinger) benyttes ofte sporfilm for å avdekke høye radonverdier. Ved trinn 2 (oppfølgende målinger) benyttes ekektroniske måleinstrumenter for å avdekke radonnivået avgrenset til brukstiden. Dette fordi ventilasjonen ofte er tidsstyrt og radonnivået kan være svært varierende gjennom døgnet. Brukstiden er den viktige å måle.

Flytskjema radonmåling (DSA)

Gjennomføring av radonreduserende tiltak

Prosjektering og gjennomføring av radonreduserende tiltak kan være enkle eller svært kompliserte. Siden dette ofte er den mest kostnadsdrivende fasen av radonprosjektet, er det viktig at dette blir riktig. Friske Rom har sin styrke i kompetanse og erfaring med alle type bygningstekniske utfordringer og vet hvilke hensyn som må tas. Vi sikrer først at tiltaket er basert på troverdige måleresultater og gjør alltid en prosjektering av tiltaket før en gjennomføring. Dette inkluderer en teknisk beskrivelse og kostnadsestimat.

Etter utført tiltak, sørger vi for en effektkontroll av tiltaket (etterkontroll) men tilhørende dokumentasjon.

IMG_20191211_135405_1

Etterkontroll og FDV dokumentasjon

Kommunen vil som tilsynsmyndighet måtte vurdere om radonmålinger oppfyller krav og om det er utført radonreduserende tiltak. Friske Rom bistår kommuner med å følge fastsatte prosedyrer som gir tilfredstillende dokumentasjon. Vi sikrer også at all sluttdokuemntasjon (målerapporter, tiltaksbeskrivelser, tiltaksdokumentasjon, etterkontroller) klargjøres for innlegging i FDV-systemet (vi kan også gjøre dette).

Siden radonnivået kan endres over tid, må målinger gjentas. Hvor ofte vurderes ut fra ulike kriterier som bl.a. beskrives i egen tilsynsveileder.

Dette nettstedet benytter cookies (også betegnet som informasjonskapsler) som kan brukes av oss og våre partnere til å huske innstillingene dine, til statistikk og til å vise målrettede annonser til deg. - Les mer her.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close