Friske Rom er borettslagets og boligsameiets samarbeidspartner på radonmåling- og sikring av boliger. Vi er et av landets ledende firmaer for måling, rådgivning, prosjektering og gjennomføring av radontiltak innen eiendom, næring, skole, barnehager, borettslag og boliger.

Hvordan komme i gang?

Ta kontakt med oss for en uformell prat om radon-måling. Friske Rom kan også stille opp på et uforpliktende møte/styremøte for å presentere våre tjenester og erfaringer samt kommer med innspill på hvordan ditt borettslag eller sameie kan gripe an et radonmålingsprosjekt. På denne måten får dere en «flying start». Vi samarbeider med mange borettslag og sameier og har de beste referanser. Radon betraktes som ytre vedlikehold og organiseres derfor ofte som et felles prosjekt.

Last ned vår brosjyre om radon i borettslag og ta med på neste styremøte.