Våre områder: Oslo - Vestfold og Telemark - Viken
+47 40 61 63 65
post@friskerom.no

Måling av radon

HjemMåling av radon

Måleprosedyre for radon i bolig

Les mer

Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager

Les mer

Måling av radon

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø. For å finne ut om man har et radonproblem må man måle.

Friske Rom tilbyr ulike type radonmålinger for boliger, skoler, barnehager og arbeidsplasser. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler alle å måle radon. Utleieboliger og formålsbygg har også et lovpålagt krav om å måle radon.

Målesesong

Måling av radon utføres primært fra 15.oktober til 15.april.

Målemetoder

Radonmåling med sporfilm er mest vanlig og rimelig.

Akreditert lab

Friske Rom benytter akreditert laboratorium.

Support

Måleprosessen er enkel men vi hjelper deg gjerne ved behov.

Radonmåling i boliger

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har utarbeidet en egen prosedyre for måling av radon i bolig. Friske Rom følger denne prosedyren slik at du kan være sikker på at boligen blir korrekt målt. For utleieboliger får man en korrekt lovpålagt dokumentasjon på radonnivåene ved å følge denne prosedyren.

Radonmåling utføres i vinterhalvåret. Dette innebærer minimum måleperiode på 2 måneder (60 dager) mellom 15. oktober og 15.april. Det anbefales minimum 2 målepunkter men helst i alle oppholdsrom.

For måling i av radon i boligblokker er det anbefalt å måle alle leiligheter med bakkekontakt samt leiligheter i etasjen over. Anbefalingen utvides om blokken ligger i skrånende terreng og flere boenheter er i kontakt med byggegrunn.

Friske Rom bistår ofte styret i borettslag eller sameier med kollektive målinger og eventuelt gjennomføring av koordinerte tiltaksplaner. På denne måten sikrer man kostnadseffektive og tilstrekkelige tiltak.

Har du høye radonnivåer?

Om du har målt forhøyede radonnivåer ift. grenseverdier, hjelper vi deg videre med rådgivning.

Trinn-1-illustrasjon3_1000x563

Radonmåling ved arbeidsplasser og offentlig bygg

Gjennom ulik lovgivning, stilles det konkrete krav til radonnivået på arbeidsplasser og offentlige bygg. Radonnivået skal være så lavt som mulig og ikke være høyere enn grenseverdien på 200 Bq/m3. Tiltak må gjøres om nivået er høyere enn tiltaksgrensen på 100 Bq/m3. Om radonreduserende tiltak er gjennomført og dokumenterbare, kan radonnivået være mellom 100 og 200 Bq/m3. Etterkontroll er derfor påkrevd.

Måling av radon ved arbeidsplasser og offentlig bygg kan, ved behov, innbefatte noe utvidede målinger med elektronisk måleutstyr for å avdekke ventilasjonssystemet påvirkning av radonnivåene. Friske Rom følge egen prosedyre for dette utarbeidet av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Friske Rom

Radon og kommuner

Kommuner har et særskilt ansvar og myndighet for tilsyn med radon samt at de har et eget ansvar for egnebygg. Dette innbefatter skoler, barnehager og utleieboliger. Friske Rom bistår flere kommuner med ulike radonoppgaver. Les mer om radon og kommuner på Radon Management.

Dette nettstedet benytter cookies (også betegnet som informasjonskapsler) som kan brukes av oss og våre partnere til å huske innstillingene dine, til statistikk og til å vise målrettede annonser til deg. - Les mer her.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close