Våre områder: Oslo - Vestfold og Telemark - Viken
40 61 63 65
92 81 00 83

Måling av inneklima

HjemMåling av inneklima

Måling av inneklima

Friske Rom tilbyr ulike type inneklimamålinger avhengig av kundens behov. Normalt tar vi utgangspunkt en problembeskrivelse og valg av type målinger vurderes ift. dette.

Grunnleggende målinger

Dette innebærer en initiell gjennomføring av grunnleggende målinger beskrevet i «Anbefalte faglig normer for inneklima (FHI 2015:1). Denne fasen inneholder derfor ikke omfattende målinger av spesifikk forurensing som inkluderer analyse i laboratorium. Målingene omfatter:

Måling av karbondioksid

Anbefalt faglig norm for karbondioksid med bakgrunn i indikatoregenskaper for dårlig luftkvalitet og luftbehov er 1800 mg/m3 (1000 ppm) (maksimumsverdi). -målinger gir et bilde av om luftskiftet er tilstrekkelig i et rom hvor mennesker er den dominerende kilden til opplevelsen av dårlig luft.

Måling av temperatur

Anbefalte temperaturkrav er angitt i Europeisk standard EN ISO 7730 (fastsatt som norsk standard NS-EN ISO 7730) og NS-EN 15521:2007.

Måling av luftfuktighet

Under normale forhold har variasjoner i luftens fuktighet innenfor 20-60 % RF liten innflytelse på hvordan inneklimaet oppleves. Målinger av relativ fuktighet kan gi indikasjon på om ventilasjonen fungerer godt nok i forhold til fuktbelastningen, samt om generell fukt kan være årsak til muggvekst og bygningsskader ved f.eks. kondensering av vanndamp på kaldere overflater.

Målrettede målinger

Fukt og muggsopp

En stor kilde til opplevde inneklimaproblemer er fuktskader og vekst av muggsopp og bakterier i bygningsmaterialer. Folkehelseinstituttets inneklimaveileder sier at fukt og mikrobiell vekst ikke skal forekomme. Fuktskader kan være en stor kilde til opplevde inneklimaproblemer pga. vekst av muggsopp og bakterier i bygningsmaterialer.

Lukt og kjemiske emisjoner

Om man merker lukt eller ubehag uten at det finnes et opplagt problem (dårlig ventilasjon, synlig fuktskade etc.), kan man ta en luftanalyse for kontroll for kjemiske molekyler som gir avvik. Dette kan være fuktindikatorer eller kjemiske emisjoner. Disse kan være retningsgivende for å indentifisere årsaken til problemet slik at man kan gjøre relevante tiltak.

Karlegging asbest

Asbest er tidligere benyttet i bygningsmaterialer og kan lede til flere alvorlige sykdommer, for eksempel kreft. Ved vedlikeholds- eller bygningsarbeid, skal det eksponeringsrisikoen for asbeststøv kartlegges. En analyse må gjøres.

Friske Rom tilbyr prøvetaking (materiale- og/eller luftprøver) slik at helse- og sikkerhetsrisikoen for brukerne av bygningen kan vurderes. Om det vurderes at videre arbeider med bygning kan gi fare for asbeststøv, skal godkjent virksomhet for håndtering av asbest benyttes. Friske Rom tilbyr også saneringstjenester gjennom samarbeidspartner.

©2022 Friske Rom AS | Alle rettigheter reservert. Org.nr.: 989 462 350

Dette nettstedet benytter cookies (også betegnet som informasjonskapsler) som kan brukes av oss og våre partnere til å huske innstillingene dine, til statistikk og til å vise målrettede annonser til deg. - Les mer her.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close