Våre områder: Oslo - Vestfold og Telemark - Viken
+47 40 61 63 65
post@friskerom.no

Fukt i bolig

HjemFukt i bolig

Råd for å unngå fukt og mugg – FHI

Les mer

Anbefalte faglige normer for inneklima – FHI

Les mer

Fukt i bolig

EN STERKT ØKENDE TRUSSEL MOT HELSE OG FORRINGELSE AV BOLIGVERDI

Mistenker du et gryende fuktproblem i boligen din? Da er du ikke alene.

Mer enn 30% av norske boliger har et fuktproblem som er så stort at det burde vært utbedret.

Fuktrelaterte skader i bygninger står for årlige kostnader på over NOK 3 mrd og er stigende.

Problemet

HELSE – Høye fuktnivåer i inneklimaet innvirker negativt på helse, gjerne for én eller flere husstandsmedlemmer. Epidemiologiske studier og erfaringer knytter mikrobiell vekst av muggsopp og soppsporer til utvikling av allergier, astma og luftveisplager.

BOLIGVERDI – Boliger med høye fuktnivåer, kan få betydelig verdiforringelse og store utfordringer med forsikringskrav ved kjøp/salg av eiendom

Hvem blir rammet?

I Norge ble det oppført mange nye boliger i årene 1960-90. Disse boligene er oppført med enkle fuktsikringsløsninger med begrenset funksjon. Boliger fra denne epoken omtales alltid som risikokonstruksjoner da fuktsikring i byggefasen var langt mer primitiv enn for boliger oppført etter 2000.

Hva gjør vi?

Friske Rom AS påtar seg oppdrag for bolig- og bygningseiere gjennom undersøkelser å komme frem til risikoområder og utarbeider konkrete forslag til tiltak for å redusere fuktbelastningene. Vurderingene er tuftet på de mest typiske krav nedfelt i byggforskriftene til utforminger av eiendom og bygninger. Det tas også hensyn til anbefalinger og løsninger fra SINTEF/Byggforsk.

Tjenesten

Friske Rom AS kommer på en fysisk befaring med visuell inspeksjon av eiendommen inne og ute. Normalt gjøres ingen tekniske målinger da dette gir lite informasjon ved kort eksponeringstid. Alle risikoområder opplyses i vår tiltaksrapport. I den grad det er mulig, vil det settes opp en rangert rekkefølge av tiltak. Våre vurderinger er ikke knyttet til spesifikt produktsalg.

- Jeg kjenner ingen lukt hjemme hos meg.

Overskudd av fukt i inneklimaet er sansbart både som lukt og ved følelse mot hud. Den mest vanlige sansen er «kjellerlukt». Når det lukter mugg i kjelleren, er faregrensen for lengst sprengt. Når det føles «klamt», gjelder det samme. Sansene våre er ikke sensitive nok til å varsle oss når den virkelige grensen er nådd. Normalt passeres faregrensene lenge før vi klarer å sanse noe som helst.

-Hva er typiske problemer med norske boliger?

Fuktsikringsløsninger for boliger har tidligere vært for dårlig samtidig som funksjonene etter mange år svekkes. Det er spesielt eksponering for og opptak av fukt i grunnkonstruksjonene, som utgjør de største risikoene. De fleste tiltak er skjult under terreng og blir aldri kontrollert. Alle bygninger oppført før 2000 har stor risiko, hvorav boligens beliggenhet i terrenget og utformingen av eiendommen også påvirker risikobildet. Fuktbelastningen er aldri stabil og er veldig avhengig av nedbørsmengder. Forandringer i klimamønster med stadig økende nedbørsmengder på kortere tid, øker belastningen betydelig.

Dette nettstedet benytter cookies (også betegnet som informasjonskapsler) som kan brukes av oss og våre partnere til å huske innstillingene dine, til statistikk og til å vise målrettede annonser til deg. - Les mer her.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close