Våre områder: Oslo - Vestfold og Telemark - Viken
+47 40 61 63 65
post@friskerom.no

Fukt i bolig

HjemFukt i bolig

Fukt i bolig

Fukt i bolig er en sterkt økende trussel mot helse og forringelse av boligverdi.

Mistenker du et gryende fuktproblem i boligen din? Da er du ikke alene. Mer enn 30% av norske boliger har et fuktproblem som er så stort at det burde vært utbedret. Fuktrelaterte skader i bygninger står for årlige kostnader på over 3 milliarder kroner og er stigende.

Helse

Høye fuktnivåer i inneklimaet innvirker negativt på helse, gjerne for én eller flere husstandsmedlemmer. Epidemiologiske studier og erfaringer knytter mikrobiell vekst av muggsopp og soppsporer til utvikling av allergier, astma og luftveisplager.

Boligverdi

Boliger med høye fuktnivåer, kan få betydelig verdiforringelse og store utfordringer med forsikringskrav ved kjøp/salg av eiendom.

Problemet med norske boliger

Fuktsikringsløsninger for boliger har tidligere vært for dårlig samtidig som funksjonene etter mange år svekkes. Det er spesielt eksponering for og opptak av fukt i grunnkonstruksjonene, som utgjør de største risikoene. De fleste tiltak er skjult under terreng og blir aldri kontrollert. Alle bygninger oppført før 2000 har stor risiko, hvorav boligens beliggenhet i terrenget og utformingen av eiendommen også påvirker risikobildet. Fuktbelastningen er aldri stabil og er veldig avhengig av nedbørsmengder. Forandringer i klimamønster med stadig økende nedbørsmengder på kortere tid, øker belastningen betydelig.

Overskudd av fukt i inneklimaet er sansbart både som lukt og ved følelse mot hud. Den mest vanlige sansen er «kjellerlukt». Når det lukter mugg i kjelleren, er faregrensen allerede overtrådt. Når det føles «klamt», gjelder det samme. Sansene våre er ikke sensitive nok til å varsle oss når den virkelige grensen er nådd. Normalt passeres faregrensene lenge før vi klarer å sanse noe som helst.

I Norge ble det oppført mange nye boliger i årene 1960-90. Disse boligene er oppført med enkle fuktsikringsløsninger med begrenset funksjon. Boliger fra denne epoken omtales alltid som risikokonstruksjoner da fuktsikring i byggefasen var langt mer primitiv enn for boliger oppført etter 2000.

Vi hjelper deg

Friske Rom AS påtar seg oppdrag for bolig- og bygningseiere gjennom undersøkelser å komme frem til risikoområder og utarbeider konkrete forslag til tiltak for å redusere fuktbelastningene. Vurderingene er tuftet på de mest typiske krav nedfelt i byggeforskriftene. Det tas også hensyn til anbefalinger og løsninger fra SINTEF/Byggforsk.

Friske Rom AS kommer på en fysisk befaring med visuell inspeksjon av eiendommen inne og ute. Normalt gjøres ingen tekniske målinger da dette gir lite informasjon ved kort eksponeringstid. Alle risikoområder opplyses i vår tiltaksrapport. I den grad det er mulig, vil det settes opp en rangert rekkefølge av tiltak. Våre vurderinger er ikke knyttet til spesifikt produktsalg.

Kontakt oss med en uformell prat.

©2022 Friske Rom AS | Alle rettigheter reservert. Org.nr.: 989 462 350

Dette nettstedet benytter cookies (også betegnet som informasjonskapsler) som kan brukes av oss og våre partnere til å huske innstillingene dine, til statistikk og til å vise målrettede annonser til deg. - Les mer her.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close