Vi følger til enhver tid Folkehelseinstituttets anbefalinger iht Corona situasjonen. Våre rutiner ved befaring eller oppdrag hos deg:
  • Våre ansatte og prosjektledere har benyttet antibac før de kommer. Vi har alltid antibac i alle biler.
  • Friske Rom ansatte som kommer til deg har ikke hatt symptomer på sykdom, og føler seg heller ikke syke.
  • Vi kommer ikke til å håndhilse på deg, bare nikke.
  • Vi kommer til å holde minst en til to meters avstand til deg og andre i boligen.
  • Vi kan fortsatt utføre våre jobber hos deg, men må få informasjon om noen i boligen er syke, er i karantene eller isolat. Vi oppfordrer til, og stoler på , at vi mottar informasjon i forkant av oppdrag. Da finner vi ny tid for avtale frem i tid.
  • Ved oppstart av nye oppdrag vil alt verktøy desinfiseres før bruk.
  • Vi ønsker at det til enhver tid holdes god avstand mellom Friske Rom ansatte og beboere når vi arbeider hos deg, og at området vi arbeider i/på sperres av, om mulig (dette ser vi på ved hvert oppdrag).