Asker kommune har valgt Friske Rom AS til håndtere alle type radonrelaterte tjenester gjennom en langsiktig rammeavtale. Dette inkluderer bl.a.

  • Innspill til plan- og budsjettprosess
  • Alle type radon måletjenester (sporfilm, elektroniske)
  • Prosjektering og gjennomføring av radonreduserende tiltak (inkl. etterkontroll)
  • Oppdatering av radon-dokumentasjon i kommunens FDV-system
  • Service og support

«Friske Rom AS leverte det beste tilbudet og fikk 10/10 poeng. De fikk, sammenlignet med øvrige tilbud, uttelling for en særskilt god beskrivelse av prosess og oppgaveforståelse, med en hensiktsmessig styringsmodell og fokus på utvikling og forvaltning av tjenesteområdet som ønsket av oppdragsgiver».

Asker kommune har tatt radon på alvor og har i flere år jobbet systematisk med sikring og dokumentasjon av kommunenes bygningsmasse mht. radon. Friske Rom er glade for at vår kompetanse og vårt strukturerte servicekonsept – «Radon Management» –  kan bidra til denne prosessen i tiden fremover.

Les mer om våre radontjenester til kommuner og andre større eiendomsbesittere.